Цахилгаан бараа, тавилгын лизинг

75070008, 75070004
2.0% - 1.9%

Урьдчилгаа: 10%

Хугацаа: 1.5 жил

62

үзсэн
1800-1881
1.7% - 1.5%

Урьдчилгаа: 0%; 15%

Хугацаа: 2.5 жил

41

үзсэн
1800-1917
1.5% - 1.4%

Урьдчилгаа: 0%; 10%

Хугацаа: 2.5 жил

38

үзсэн
77777-105, 95017-105
2.3%

Урьдчилгаа: 0-20%

Хугацаа: 2 жил

35

үзсэн
1800-1888
1.7% - 1.7%

Урьдчилгаа: 0%; 20%

Хугацаа: 2.5 жил

27

үзсэн
1800-1646
1.7% - 1.45%

Урьдчилгаа: -

Хугацаа: 2.5 жил

9

үзсэн

Хэрэглээний зээлИЙН ТӨРЛҮҮД