Орон сууцны зээлийн тооцоолуур

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой. Мөн нэмэлт төлбөр төлөх хэсгээс та өөрт тохирох хугацааг сонгосон тохиолдолд таны зээлийн төлөлт хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцоолон харуулна.

Жил Сар
% жилээр
(Хэрвээ сарын хүү 1.5% бол 18% гэж оруулна 1.5% x 12 = 18%)

₮ нэмж төлнө
сард ₮ нэмж төлнө
оны сард нэг удаа

₮ төлнө

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Орон сууцны зээлийн төрлөө сонгоно уу
Хаан Банк 6%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 6%
Голомт Банк 6%
ХасБанк 6%
Төрийн Банк 6%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.5% - 1.2%
Голомт Банк 1.3% - 1.2%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.4% - 1.18%
Капитрон банк 1.5% - 1.4%
ХасБанк 1.5% - 1.2%
Төрийн Банк 1.4% - 1.2%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 1.95% - 1.65%
Дэлгэрэнгүй
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.5% - 1.4%
Дэлгэрэнгүй