ЗӨВЛӨГӨӨ, СУРГАЛТ

ЗӨВЛӨГӨӨ НИЙТЛЭЛ

СУРГАЛТЫН ФЭЙСБҮҮК ГРУПП

  • ХӨРӨНГӨТЭЙ ХҮҮХДҮҮД - Хүүхдийн хадгаламжийн сургалт зөвлөгөө өгөх групп - 8000 төгрөг
  • ӨРХИЙН САНХҮҮ - Орон сууц, хашаа байшингийн зээл, машины лизинг, хадгаламж хуримтлал, өрхийн төсөв, хувьцаа, бонд, тэтгэврийн хуримтлалын талаар сургалт зөвлөгөө өгөх групп - 9600 төгрөг

ОНЛАЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ТООЦООЛОЛ

АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

Mongo.mn - хамгийн ашигтай