Хашаа байшин худалдан авах зээл

1800-1917
1.3% - 1.3%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 5 жил

4

үзсэн
1800-1646
1.7%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 10 жил

1

үзсэн
1800-1881
1.4% - 1.2%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 5 жил

1

үзсэн

Хашаа байшингийн зээлИЙН ТӨРЛҮҮД