Хүүхдийн хадгаламж

1800-1917
8.5%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 20 000

167

үзсэн
1900-1977
9.6%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10 000

104

үзсэн
1800-1888
8.52%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 20000

88

үзсэн
1800-1881
9.0%

Хугацаа: 1-18 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

72

үзсэн
7013-3060
11%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 10,000

65

үзсэн
1800-1646
7.9%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10 000

50

үзсэн
11-328373
10.2%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 5000

39

үзсэн
7716-9999
10.9%

Хугацаа: 18 жил

Доод үлдэгдэл: 10000 төг

34

үзсэн
1800-1188
10.5%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

29

үзсэн

ХадгаламжИЙН ТӨРЛҮҮД