Амины ОС худалдан авах зээл

1900-1977
1.4% - 1.2%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 20 жил

56

үзсэн
1800-1917
1.3% - 1.25%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 7 жил

30

үзсэн
1800-1888
1.5% - 1.2%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 15 жил

18

үзсэн
1800-1646
1.3% - 1.2%

Урьдчилгаа: 40%

Хугацаа: 20 жил

14

үзсэн
1800-1881
1.4% - 1.2%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 240 сар хүртэл

11

үзсэн

Хашаа байшингийн зээлИЙН ТӨРЛҮҮД