​Цалингийн зээлийн тавигдах шаардлага

 • 2014 / 04 / 04

Хаан банк
Тавигдах шаардлага:

 • • Тодорхойлох боломжтой орлогоороо банкнаас тавьж буй шалгуурыг хангах, эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлийн төлбөрөө төлөх боломжтой байх
 • • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлгүй байх
 • • Тухайн байгууллагад ажиллаж байх, цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах, сүүлийн 6 сараас доошгүй хугацаанд тухайн байгууллагад ажилласан байх
 • • Банк шаардсан тохиолдолд хөрөнгө барьцаалах, даатгуулах боломжтой байх
 • • Банк шаардсан тохиолдолд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчтэй байх
 • • Банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээтэй байгууллагын ажилтан байх
 • • Цалин болон түүнтэй адилтгах нөхөн олговроо банкаар дамжуулан авдаг байх
 • • Бусад

https://www.khanbank.com/mn/269

Голомт банк
Тавигдах шаардлага:

 • • Голомт банкаар цалингаа олгодог байгууллагын үндсэн ажилтан байх
 • • Тухайн байгууллагад 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан байх
 • • Голомт банкны цалингийн картаар 6 сарын хугацаанд цалингаа авсан байх
 • • Байнгын оршин суух хаягтай байх

http://golomtbank.com/mn/271

Капитал банк
Тавигдах шаардлага:

 • • Монгол Улсын иргэн байх
 • • Сүүлийн 1 жил ба түүнээс доошгүй хугацаагаар үндсэн ажилтнаар тогтвортой ажилласан, цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах
 • • Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа нь зээлийн гэрээний хугацаанаас урт байх
 • • Тухайн орон нутагт байнгын оршин суугч байх
 • • Хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
 • • Зээлдэгчийн цалингийн орлого нь нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажсан, бусад орлогын эх үүсвэрийг баримтаар нотолсон байх
 • • Зээлдэгчийн сард төлөх зээл, зээлийн хүүний нийт дүн нь /бусад хэвийн зээлийн эргэн төлөлтийг оруулан тооцно /өрхийн орлогын 60%-иас хэтрэхгүй байх
 • • Ял, шийтгэл эдлэж байгаагүй, аливаа хууль бус үйлдэл хийсэнд сэжиглэгдэж, хуулийн байгууллага (шүүх, цагдаа, мөрдөн байцаах газар)-д хэрэг үүсгэгдээгүй нь ЦЕГ-н тодорхойлолтоор нотлогдох

http://capitalbank.mn/%D1%86%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%...

Төрийн банк
Тавигдах шаардлага

 • • Банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагын ажилтан байх
 • • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажилласан үндсэн ажилтан байх
 • • Нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгэгдсэн байх
 • • Аливаа хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл болон зээлийн муу түүхгүй байх

https://www.statebank.mn/statebank/?page_id=8447&l...

Mongo.mn - хамгийн ашигтай

ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

БАНКУУДЫН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Сурталчилгаа