1 жилийн хугацаатай хадгаламж

1800-1917
12.3%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 20 000

360

үзсэн
1800-1977
12.5%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

207

үзсэн
7013-3060
13.5%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

133

үзсэн
1800-1646
12.4%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

126

үзсэн
1800-1888
11.57%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 20000

85

үзсэн
1800-1881
12.3%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10,000

82

үзсэн
11-328373
13.2%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

64

үзсэн
7716-9999
12.0%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000 төг

39

үзсэн
7577-1199
12.7%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

33

үзсэн
1800-1188
11.5%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

20

үзсэн

САНХҮҮГИЙН СУПЕРМАРКЕТ

ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт, хариулт

Сайн байна уу? 1 жилийн хугацаатай хадгаламж нээлгэх бодолтой байгаа юм. Хадгаламжинд хийх мөнгө маань еврогоор байгаа. Еврогоор хадгалсан нь дээр үү? Төгрөгт шилжүүлж хадгалсан нь дээр үү. 30.000 орчим

Валютын ханш ирэх 1 жилийн хугацаанд яаж өсөх вэ гэдэг таамаглалаас хамаарна. Ханш харьцангуй тогтвортой байхаар бол төгрөгөөр, еврогийн ханш их өсөхөөр бол еврогоор хадгалсан дээр.

САйн байна уу? Хугацаатай хадгаламжиндаа 100 саяыг зөвхөн нэг банкинд хадгалах нь зөвүү эсвэл 20 саяын даатгалаа бодоод өөр өөр банкинд байршуулсан нь эрсдэл багатай юм боловуу ?

Нэг талаас 20, 20 саяар нь хуваан хадгалуулахад эрсдэлгүй. Эсвэл та Монголбанкны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж буй, олгосон зээлүүд нь хэвийн төлөгддөг, актив хөрөнгө ихтэй банкуудад бүтнээр нь хадгалуулахад мөн эрсдэл бага байна.

Сайн байна уу би банк бусаас зээл аваад эргэлзээтэй зээлдэгч гэсэн ангилалтай болчихсон юмаа зээлээ бүрэн хаасан одоо яаж арилгах вэ

Зээл хаагдсан бол боломжгүй дээ. Зээл олгосон банк бусдаа хандаад үзэх хэрэгтэй