1 жилийн хугацаатай хадгаламж

1800-1917
9.3%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 20 000

10

үзсэн
1800-1646
9.3%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

10

үзсэн
1800-1977
10.0%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

7

үзсэн
11-328373
11.0%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

6

үзсэн
7716-9999
11.5%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000 төг

5

үзсэн
1800-1888
9.38%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 20000

3

үзсэн
1800-1881
9.8%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10,000

2

үзсэн
7013-3060
11.2%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

2

үзсэн
1800-1188
11.5%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

2

үзсэн
7577-1199
10.3%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

2

үзсэн

ХадгаламжИЙН ТӨРЛҮҮД