Орон сууц барьцаалсан зээл

75070008, 75070004
3.5% - 3.0%

Хугацаа: 1 жил хүртэл

147

үзсэн
1800-1188
2.5% - 2.1%

Хугацаа: 12 сар

83

үзсэн
77777-105, 95017-105
2.3%

Хугацаа: 30 сар

7

үзсэн
1800-1881
2.0% - 1.8%

Хугацаа: 2 жил

2

үзсэн
7013-3060
2.3% - 2.0%

Хугацаа: 2 жил

2

үзсэн
1800-2828
2.5% - 2.5%

Хугацаа: 2 жил

1

үзсэн
1800-1977
2.0% - 1.8%

Хугацаа: 2 жил

1

үзсэн

Шуурхай зээлИЙН ТӨРЛҮҮД