Орон сууц барьцаалсан зээл

1800-1881
2.0% - 1.8%

Хугацаа: 2 жил

160

үзсэн
75070008, 75070004
3.5% - 3.0%

Хугацаа: 1 жил хүртэл

82

үзсэн
1900-1977
2.0% - 1.8%

Хугацаа: 2 жил

81

үзсэн
7013-3060
2.3% - 2.0%

Хугацаа: 2 жил

77

үзсэн
1800-2828
2.5% - 2.5%

Хугацаа: 2 жил

66

үзсэн
77777-105, 95017-105
2.3%

Хугацаа: 30 сар

60

үзсэн
1800-1188
2.5% - 2.1%

Хугацаа: 12 сар

38

үзсэн

Шуурхай зээлИЙН ТӨРЛҮҮД