орон сууц барьцаалсан зээл - Хүүгээр эрэмбэлэв

2.2% - 1.9%

Хугацаа: 18 сар

86

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
2.2% - 2.0%

Хугацаа: 2 жил

162

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
2.3% - 2.0%

Хугацаа: 2 жил

36

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
2.5% - 2.1%

Хугацаа: 12 сар

25

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.0%

Хугацаа: 12 сар

40

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.0%

Хугацаа: 12 сар

22

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.0% - 2.8%

Хугацаа: 12 сар

24

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.2%

Хугацаа: 6 сар

19

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.5%

Хугацаа: 2 жил

28

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.5%

Хугацаа: 12 сар

19

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.5%

Хугацаа: 18 сар

18

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.5% - 2.5%

Хугацаа: 2 жил

17

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.5% - 3.0%

Хугацаа: 12 сар

18

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.8% - 3.2%

Хугацаа: 2 жил

38

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.9%

Хугацаа: 12 сар

15

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.9%

Хугацаа: 24 сар

8

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.9% - 3.5%

Хугацаа: 12 сар

25

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
4.0%

Хугацаа: 12 сар

12

үзсэн
Дэлгэрэнгүй

Банкуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Таны санхүүгийн мэдлэгт

Асуулт, хариулт

Хаан банканд цалингийн зээлтэй юм аа үл хөдлөхийг зээлд хамрагдах боломжтой юу
Газар барьцаалж ажилтай хүн зээл авч болохуу
би зээл авах боломжтой юу