орон сууц барьцаалсан зээл - Хүүгээр эрэмбэлэв

2.2% - 1.9%

Хугацаа: 18 сар

205

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
2.2% - 2.0%

Хугацаа: 2 жил

293

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
2.3% - 2.0%

Хугацаа: 2 жил

116

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
2.4% - 2.1%

Хугацаа: 12 сар

50

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.0%

Хугацаа: 12 сар

135

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.0%

Хугацаа: 12 сар

62

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.0% - 2.8%

Хугацаа: 12 сар

66

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.2%

Хугацаа: 6 сар

43

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.5%

Хугацаа: 2 жил

62

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.5%

Хугацаа: 18 сар

44

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.5%

Хугацаа: 12 сар

32

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.5% - 2.5%

Хугацаа: 2 жил

50

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.5% - 3.0%

Хугацаа: 12 сар

41

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.8% - 3.2%

Хугацаа: 2 жил

76

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.9%

Хугацаа: 12 сар

42

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.9%

Хугацаа: 24 сар

41

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
3.9% - 3.5%

Хугацаа: 12 сар

52

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
4.0%

Хугацаа: 12 сар

29

үзсэн
Дэлгэрэнгүй

Банкуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Таны санхүүгийн мэдлэгт

Асуулт, хариулт

Хаан банканд цалингийн зээлтэй юм аа үл хөдлөхийг зээлд хамрагдах боломжтой юу
Газар барьцаалж ажилтай хүн зээл авч болохуу
би зээл авах боломжтой юу