орон сууц барьцаалсан зээл - Хүүгээр эрэмбэлэв

11-319041
2.2% - 1.9%

Хугацаа: 18 сар

166

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
1800-1881
2.2% - 2.0%

Хугацаа: 2 жил

268

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
7013-3060
2.3% - 2.0%

Хугацаа: 2 жил

91

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
11-305164
2.5%

Хугацаа: 12 сар

66

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
1800-1188
2.5% - 2.1%

Хугацаа: 12 сар

48

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
9402-9040, 9410-9040
3.0%

Хугацаа: 12 сар

43

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
77003322
3.0% - 2.5%

Хугацаа: 12 сар

59

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
7010-0061
3.2%

Хугацаа: 6 сар

33

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
7011-1000, 11-332255
3.4%-3%

Хугацаа: 12 сар

21

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
70112494, 99038906
3.5%

Хугацаа: 2 жил

38

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
99183911, 86183911
3.5%

Хугацаа: 18 сар

37

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
323236
3.5%

Хугацаа: 12 сар

29

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
7000-8300, 9905-3283, 8998-6116, 9653-8300
3.5% - 2.5%

Хугацаа: 2 жил

31

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
77163333
3.5% - 3.0%

Хугацаа: 12 сар

36

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
11-329753
3.5%-3.3%

Хугацаа: 12 сар

34

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
7011-9696, 93309696
3.7%-3.5%

Хугацаа: 24 сар

16

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
11-302767, 70002666, 77020019, 70105034
3.8% - 3.2%

Хугацаа: 2 жил

60

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
77018118
3.9% - 3.5%

Хугацаа: 12 сар

60

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
88220399
4.0%

Хугацаа: 12 сар

33

үзсэн
Дэлгэрэнгүй

Банкуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Таны санхүүгийн мэдлэгт

Асуулт, хариулт

Хаан банканд цалингийн зээлтэй юм аа үл хөдлөхийг зээлд хамрагдах боломжтой юу
Газар барьцаалж ажилтай хүн зээл авч болохуу
би зээл авах боломжтой юу