Бизнесийн зээл - ББСБ

1800-2828
2.5% - 1.5%

Хугацаа: 3 жил

62

үзсэн
77777-105, 95017-105
2.3% - 2.3%

Хугацаа: 36 сар

26

үзсэн
75070008, 75070004
2.8% - 2.6%

Хугацаа: 1-2 жил

19

үзсэн

Бизнесийн зээлИЙН ТӨРЛҮҮД