Хадгаламж - 3 сар

1900-1977
0.48%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

45

үзсэн
1800-1917
0.46%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

44

үзсэн
7013-3060
0.55%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10,000

25

үзсэн
1800-1646
0.47%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

21

үзсэн
1800-1881
0.48%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

19

үзсэн
7716-9999
0.91%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

18

үзсэн
11-328373
0.55%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

13

үзсэн
1800-1888
0.51%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

12

үзсэн
1800-1188
0.83%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

8

үзсэн

Хадгаламж

Санхүүгийн боловсролд

Асуулт, хариулт

Сайн байна уу! 1. Энэ сайт дээр байгаа хадгаламжийн хүүгийн мэдээлэл нь яг тухайн өдрийнхөө банкны шинэ мэдээллийг харуулж байгаа гэж ойлгох уу, эсвэл тухайн банкинд очиж бодит мэдээлэл авсан дээр үү? 2. Хадгаламжийг 6 эсвэл 12 сараар нээсэн тохиолдолд хадгаламжийн хугацааг дуусахаас нь өмнө мөнгөө авч чадаагүй байлаа гэхэд хэдэн удаа автоматаар өмнөх хугацаагаар сунгагдах вэ? 3. Онлайн банкаар өөрийн хадгаламжийн дансаа алсаас удирдах боломжтой байдаг уу?

1.Банкинд очих шаардлагагүй мэдээллээ байнга шинэчлэдэг. 2. Анх гэрээ хийхдээ автоматаар сунгах уу гэдгээ тохирдог, хэдэн удаа ч сунгагдана. 3. Онлайнаар удирдаад явах боломжтой

Олон улсын картын захиалгыг яааж хийх вэ? Яамар орнуудад үйлчлэх вэ? танай банкны байршил? Банкны баталгаа,даатгалыг гаргаж өгөх үү?

Олон улсын картыг банкны салбарт болон интернет банкаар захиалж болно. Виза карт дэлхийн дийлэнх оронд үйлчлэх бол юнионпэй карт хятад орос болон азийн орнуудад үйлчлэнэ

Төриин банк хадгламжийн хүү хэд вэ

Төрийн банкны хадгаламжийг хүүг http://www.mongo.mn/product/2321 эндээс

Бүх банкны хадгаламжийн хүүг http://www.mongo.mn/z/1240 эндээс үзнэ үү