ЗӨВЛӨГӨӨ, МЭДЭЭЛЭЛ

2022 / 09 / 12

IPO: Sendly нээлттэй үнэт цаасны танилцуулга

Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд Өөрийн хөрөнгө нь 6 дахин Цэвэг ашиг нь 9,8 дахин Харилцагчийн тоо нь 5 дахин Өссөн Сэндли ББСБ ХХК-н нээлттэй үнэт цаасны танилцуулгыг хүргэж байна.

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД