Банкны орон сууцны зээл

1800-1881
1.4% - 1.2%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 240 сар хүртэл

76

үзсэн
1800-1888
1.4% - 1.4%

Урьдчилгаа: 25%

Хугацаа: 20 жил

71

үзсэн
1800-1188
1.2% - 1.0%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 15 жил

55

үзсэн
11-328373
1.5% - 1.4%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 6 жил

48

үзсэн
1800-1917
1.4% - 1.3%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 25 жил

3

үзсэн
1800-1977
1.4% - 1.18%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 20 жил

1

үзсэн
1800-1646
1.3% - 1.2%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 20 жил

1

үзсэн

Орон сууцны зээлИЙН ТӨРЛҮҮД