Банкны эх үүсвэртэй орон сууцны зээл

1800-1917
1.5% - 1.2%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 15 - 20 жил

246

үзсэн
1800-1646
1.3% - 1.2%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 20 жил

98

үзсэн
1900-1977
1.4% - 1.18%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 20 жил

71

үзсэн
11-328373
1.5% - 1.4%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 6 жил

64

үзсэн
1800-1888
1.5% - 1.2%

Урьдчилгаа: 25%

Хугацаа: 20 жил

42

үзсэн
1800-1881
1.4% - 1.2%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 240 сар хүртэл

38

үзсэн
1800-1188
1.95% - 1.65%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 15 жил

26

үзсэн

Орон сууцны зээлИЙН ТӨРЛҮҮД