ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

2014 / 04 / 17

Зээлийн хүүг бодох энгийн аргачлал

Хүү бодох аргачлалыг энгийнээр тайлбарлахын тулд зээлийн дүн, хүүгийн төлбөр, үндсэн дүн, зарласан хүү, ашигласан хоног зэргийг ойлгох зайлшгүй шаардлага гарч ирнэ, тиймээс эдгээрийг нэн тэргүүнд тайлбарлая

2014 / 04 / 01

Зээлийн төрлүүд

Зээлийн төрлүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг сонирхвол http://mongo.mn/сайтаар зочлоорой

1 2 3

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД