Бизнесийн зээлийн тооцоолуур

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой.

Та хэдэн төгрөгийн зээл авах боломжтой вэ?

% сараар
Жил
төгрөгийн зээл авах боломжтой
MONGO.MN-ИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ

Зээлийн зуучлал

Нэр Зориулалт Хэмжээ
E... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 4,000,000
A... Автомашинтай болох 10,000,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
О... Автомашинтай болох 8,000,000
Т... Хашаа байшинтай болох 5,000,000
О... Автомашинтай болох 11,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 2,000,000
Б... Автомашинтай болох 10,000,000
Н... Орон сууцтай болох 60,000,000
У... Автомашинтай болох 15,000,000
Л... Автомашинтай болох 7,000,000
Д... Автомашинтай болох 15,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
б... Автомашинтай болох 7,000,000
Н... Өрх гэрээ тохижуулах 1,200,000
П... Орон сууцтай болох 40,000,000
Н... Орон сууцтай болох 55,000,000
Б... Орон сууцтай болох 50,000,000
Б... Автомашинтай болох 8,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 1,000,000
t... Автомашинтай болох 10,000,000
B... Автомашинтай болох 1,250,000
П... Орон сууцтай болох 50,000,000
B... Орон сууцтай болох 45,000,000
t... Хашаа байшинтай болох 3,500,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
g... Бусад 10,000,000
Б... Бизнесээ санхүүжүүлэх 15,000,000
N... Бусад 20,000,000

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Бизнесийн зээлийн төрлөө сонгоно уу
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.58%
Төрийн Банк 0.58%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.583%
Голомт Банк 0.67%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.6% - 0.83%
Голомт Банк 1.5%
ХасБанк 1.25%
Голомт Банк 0.83%
Улаанбаатар хотын банк 1.5%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.0%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 2.0% - 1.6%
Голомт Банк 2.1% - 1.7%
Ариг банк 2.0% - 1.55%
Кредит банк 2.0% - 1.5%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.9% - 1.7%
Улаанбаатар хотын банк 1.9% - 1.6%
ХасБанк 2.0% - 1.5%
ХасБанк 2.0% - 1.8%
Төрийн Банк 2.2% - 1.7%
Төрийн Банк 2.5% - 2.2%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.3% - 1.9%
Дэлгэрэнгүй
Ард Кредит 2.3% - 2.0%
Транскапитал 3.5% - 3.2%
Тунамал капитал ББСБ 3.0% - 3.0%
Транскапитал 3.0% - 2.5%
НЭТКАПИТАЛ 4.0% - 3.5%
БСБ финанс ББСБ 3.8% - 3.2%
Ландорф 3.0% - 2.8%
Транскапитал 3.2% - 2.7%
Жи Эс Би Капитал 4.5% - 3.5 %
Кибернетик ББСБ 3.5% - 2.5%
Ландорф 3.2% - 3.0%
Хөгжил Финанси 3.5% - 2.3%
Хөгжил Финанси 3.3% - 2.2%
Төгөл-Инвест 4.0%
Актив моргэйж фанд 4.5% - 4.0%
Ард Кредит 3.5% - 3.0%
НЭТКАПИТАЛ 4.0% - 3.3%
РичФинанс 4.5% - 3.5%
Хөгжил Финанси 3.5% - 2.6%
НЭТКАПИТАЛ 4.0% - 3.5%
Дэлгэрэнгүй

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ.