Бизнесийн зээлийн тооцоолуур

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой.

Та хэдэн төгрөгийн зээл авах боломжтой вэ?

% сараар
Жил
төгрөгийн зээл авах боломжтой
MONGO.MN-ИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ

Зээлийн зуучлал

Нэр Зориулалт Хэмжээ
E... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 4,000,000
A... Автомашинтай болох 10,000,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
О... Автомашинтай болох 8,000,000
Т... Хашаа байшинтай болох 5,000,000
О... Автомашинтай болох 11,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 2,000,000
Б... Автомашинтай болох 10,000,000
Н... Орон сууцтай болох 60,000,000
У... Автомашинтай болох 15,000,000
Л... Автомашинтай болох 7,000,000
Д... Автомашинтай болох 15,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
б... Автомашинтай болох 7,000,000
Н... Өрх гэрээ тохижуулах 1,200,000
П... Орон сууцтай болох 40,000,000
Н... Орон сууцтай болох 55,000,000
Б... Орон сууцтай болох 50,000,000
Б... Автомашинтай болох 8,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 1,000,000
t... Автомашинтай болох 10,000,000
B... Автомашинтай болох 1,250,000
П... Орон сууцтай болох 50,000,000
B... Орон сууцтай болох 45,000,000
t... Хашаа байшинтай болох 3,500,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
g... Бусад 10,000,000
Б... Бизнесээ санхүүжүүлэх 15,000,000
N... Бусад 20,000,000

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Бизнесийн зээлийн төрлөө сонгоно уу
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.58%
Төрийн Банк 0.67%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.583%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.6% - 0.83%
Голомт Банк 1%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.0%
Голомт Банк 0.83%
Улаанбаатар хотын банк 1%
ХасБанк 0.58%
Голомт Банк 0.67%
ХасБанк 1%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 2.0% - 1.6%
Голомт Банк 2.2% - 1.8%
Ариг банк 2.0% - 1.55%
Кредит банк 1.9% - 1.5%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.9% - 1.7%
Улаанбаатар хотын банк 1.9% - 1.6%
Төрийн Банк 1.9% - 1.6%
Төрийн Банк 2.0% - 1.6%
ХасБанк 2.0% - 1.8%
ХасБанк 2.0% - 1.5%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.3% - 1.9%
Дэлгэрэнгүй
НЭТКАПИТАЛ 3.5% - 3.2%
Хөгжил Финанси 2.0%
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
Жи Эс Би Капитал 3.5% - 2.5 %
Транскапитал 2.7% - 2.5%
Төгөл-Инвест 4.0%
РичФинанс 4.5% - 3.5%
Тунамал капитал ББСБ 3.0% - 3.0%
БСБ финанс ББСБ 3.8% - 3.2%
Актив моргэйж фанд 4.5% - 4.0%
Ландорф 3.2% - 3.0%
Ландорф 3.0% - 2.8%
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
Транскапитал 3.5% - 3.2%
Хөгжил Финанси 2.9% - 2.5%
Транскапитал 2.9% - 2.7%
Кибернетик ББСБ 3.5% - 2.5%
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
Дэлгэрэнгүй

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ.