Бизнесийн зээлийн тооцоолуур

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой.

Та хэдэн төгрөгийн зээл авах боломжтой вэ?

% сараар
Жил
төгрөгийн зээл авах боломжтой
MONGO.MN-ИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ

Зээлийн зуучлал

Нэр Зориулалт Хэмжээ
E... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 4,000,000
A... Автомашинтай болох 10,000,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
О... Автомашинтай болох 8,000,000
Т... Хашаа байшинтай болох 5,000,000
О... Автомашинтай болох 11,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 2,000,000
Б... Автомашинтай болох 10,000,000
Н... Орон сууцтай болох 60,000,000
У... Автомашинтай болох 15,000,000
Л... Автомашинтай болох 7,000,000
Д... Автомашинтай болох 15,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
б... Автомашинтай болох 7,000,000
Н... Өрх гэрээ тохижуулах 1,200,000
П... Орон сууцтай болох 40,000,000
Н... Орон сууцтай болох 55,000,000
Б... Орон сууцтай болох 50,000,000
Б... Автомашинтай болох 8,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 1,000,000
t... Автомашинтай болох 10,000,000
B... Автомашинтай болох 1,250,000
П... Орон сууцтай болох 50,000,000
B... Орон сууцтай болох 45,000,000
t... Хашаа байшинтай болох 3,500,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
g... Бусад 10,000,000
Б... Бизнесээ санхүүжүүлэх 15,000,000
N... Бусад 20,000,000

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Бизнесийн зээлийн төрлөө сонгоно уу
Төрийн Банк 0.58%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.58%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.583%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.6% - 0.83%
Голомт Банк 0.67%
Голомт Банк 1.5%
ХасБанк 1.25%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.0%
Голомт Банк 0.83%
Улаанбаатар хотын банк 1.5%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 2.0% - 1.6%
Голомт Банк 2.2% - 1.8%
Ариг банк 2.0% - 1.55%
Кредит банк 1.9% - 1.5%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.9% - 1.7%
ХасБанк 2.0% - 1.8%
ХасБанк 2.0% - 1.5%
Улаанбаатар хотын банк 1.9% - 1.6%
Төрийн Банк 1.9% - 1.6%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.3% - 1.9%
Төрийн Банк 2.0% - 1.6%
Дэлгэрэнгүй
Ард Кредит 2.3% - 2.0%
Жи Эс Би Капитал 4.5% - 3.5 %
Транскапитал 3.0% - 2.5%
НЭТКАПИТАЛ 4.0% - 3.3%
Тунамал капитал ББСБ 3.0% - 3.0%
Хөгжил Финанси 3.5% - 2.6%
РичФинанс 4.5% - 3.5%
Хөгжил Финанси 3.3% - 2.2%
Ландорф 3.2% - 3.0%
Хөгжил Финанси 3.5% - 2.3%
Транскапитал 3.5% - 3.2%
БСБ финанс ББСБ 3.8% - 3.2%
Ландорф 3.0% - 2.8%
НЭТКАПИТАЛ 4.0% - 3.5%
Төгөл-Инвест 4.0%
Транскапитал 3.2% - 2.7%
Ард Кредит 3.5% - 3.0%
Актив моргэйж фанд 4.5% - 4.0%
Кибернетик ББСБ 3.5% - 2.5%
НЭТКАПИТАЛ 4.0% - 3.5%
Дэлгэрэнгүй

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ.