Бизнесийн зээлийн тооцоолуур

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой.

Та хэдэн төгрөгийн зээл авах боломжтой вэ?

% сараар
Жил
төгрөгийн зээл авах боломжтой
MONGO.MN-ИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Бизнесийн зээлийн төрлөө сонгоно уу
Хаан Банк 1.8% - 1.6%
ХасБанк 2.0% - 1.8%
Голомт Банк 1.65% - 1.35%
Ариг банк 1.9% - 1.6%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.95% - 1.45%
Төрийн Банк 1.9% - 1.6%
M банк 2.2% - 1.4%
Дэлгэрэнгүй
Газар капитал партнерс ББСБ 2.59% - 2.59%
Simple 3.2% - 2.6%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 0.25%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.25%
Төрийн Банк 0.25%
ХасБанк 0.25%
Голомт Банк 0.25%
Дэлгэрэнгүй
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.583%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.58%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.0%
ХасБанк 1%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.6% - 0.83%
ХасБанк 0.58%
Дэлгэрэнгүй