Бизнесийн зээлийн тооцоолуур

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой.

Та хэдэн төгрөгийн зээл авах боломжтой вэ?

% сараар
Жил
төгрөгийн зээл авах боломжтой
MONGO.MN-ИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Бизнесийн зээлийн төрлөө сонгоно уу
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.583%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.58%
ХасБанк 1%
ХасБанк 0.58%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.0%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.6% - 0.83%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.9% - 1.6%
Ариг банк 2.0% - 1.55%
Кредит банк 2.0% - 1.5%
Голомт Банк 1.6% - 1.4%
Төрийн Банк 1.7% - 1.4%
Төрийн Банк 1.7% - 1.4%
ХасБанк 1.8% - 1.4%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.9% - 1.7%
ХасБанк 1.8% - 1.4%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.3% - 1.9%
Дэлгэрэнгүй
Транскапитал 2.7% - 2.5%
Төгөл-Инвест 4.0%
Ландорф 3.2% - 3.0%
Тунамал капитал ББСБ 3.0% - 3.0%
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
НЭТКАПИТАЛ 3.5% - 3.2%
Жи Эс Би Капитал 3.5% - 2.5 %
БСБ финанс ББСБ 2.8% - 2.6%
Хөгжил Финанси 2.9% - 2.5%
Актив моргэйж фанд 4.5% - 4.0%
РичФинанс 4.5% - 3.5%
Кибернетик ББСБ 3.5% - 2.5%
Транскапитал 3.4% - 3%
Транскапитал 2.9% - 2.7%
Ландорф 3.0% - 2.8%
Дэлгэрэнгүй