Бизнесийн зээлийн тооцоолуур

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой.

Та хэдэн төгрөгийн зээл авах боломжтой вэ?

% сараар
Жил
төгрөгийн зээл авах боломжтой
MONGO.MN-ИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ

Зээлийн зуучлал

Нэр Зориулалт Хэмжээ
E... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 4,000,000
A... Автомашинтай болох 10,000,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
О... Автомашинтай болох 8,000,000
Т... Хашаа байшинтай болох 5,000,000
О... Автомашинтай болох 11,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 2,000,000
Б... Автомашинтай болох 10,000,000
Н... Орон сууцтай болох 60,000,000
У... Автомашинтай болох 15,000,000
Л... Автомашинтай болох 7,000,000
Д... Автомашинтай болох 15,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
б... Автомашинтай болох 7,000,000
Н... Өрх гэрээ тохижуулах 1,200,000
П... Орон сууцтай болох 40,000,000
Н... Орон сууцтай болох 55,000,000
Б... Орон сууцтай болох 50,000,000
Б... Автомашинтай болох 8,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 1,000,000
t... Автомашинтай болох 10,000,000
B... Автомашинтай болох 1,250,000
П... Орон сууцтай болох 50,000,000
B... Орон сууцтай болох 45,000,000
t... Хашаа байшинтай болох 3,500,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
g... Бусад 10,000,000
Б... Бизнесээ санхүүжүүлэх 15,000,000
N... Бусад 20,000,000

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Бизнесийн зээлийн төрлөө сонгоно уу
Төрийн Банк 0.58%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.58%
Улаанбаатар хотын банк 1.5%
ХасБанк 1.25%
Голомт Банк 0.67%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.583%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.0%
Голомт Банк 1.5%
Голомт Банк 0.83%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.6% - 0.83%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 2.0% - 1.6%
Голомт Банк 2.2% - 1.8%
Ариг банк 2.0% - 1.55%
Кредит банк 1.9% - 1.5%
ХасБанк 2.0% - 1.5%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.9% - 1.7%
Төрийн Банк 1.9% - 1.6%
ХасБанк 2.0% - 1.8%
Төрийн Банк 2.0% - 1.6%
Улаанбаатар хотын банк 1.9% - 1.6%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.3% - 1.9%
Дэлгэрэнгүй
Ард Кредит 2.3% - 2.0%
Транскапитал 3.0% - 2.5%
Транскапитал 3.5% - 3.2%
Жи Эс Би Капитал 4.5% - 3.5 %
НЭТКАПИТАЛ 4.0% - 3.3%
Ландорф 3.0% - 2.8%
БСБ финанс ББСБ 3.8% - 3.2%
Ард Кредит 3.5% - 3.0%
Хөгжил Финанси 3.3% - 2.2%
Хөгжил Финанси 3.5% - 2.3%
Транскапитал 3.2% - 2.7%
Кибернетик ББСБ 3.5% - 2.5%
Хөгжил Финанси 3.5% - 2.6%
Актив моргэйж фанд 4.5% - 4.0%
Тунамал капитал ББСБ 3.0% - 3.0%
Төгөл-Инвест 4.0%
НЭТКАПИТАЛ 4.0% - 3.5%
РичФинанс 4.5% - 3.5%
Ландорф 3.2% - 3.0%
НЭТКАПИТАЛ 4.0% - 3.5%
Дэлгэрэнгүй

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ.