Бизнесийн зээлийн тооцоолуур

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой.

Та хэдэн төгрөгийн зээл авах боломжтой вэ?

% сараар
Жил
төгрөгийн зээл авах боломжтой
MONGO.MN-ИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД

Зээлийн зуучлал

Нэр Зориулалт Хэмжээ
E... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 4,000,000
A... Автомашинтай болох 10,000,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
О... Автомашинтай болох 8,000,000
Т... Хашаа байшинтай болох 5,000,000
О... Автомашинтай болох 11,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 2,000,000
Б... Автомашинтай болох 10,000,000
Н... Орон сууцтай болох 60,000,000
У... Автомашинтай болох 15,000,000
Л... Автомашинтай болох 7,000,000
Д... Автомашинтай болох 15,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
б... Автомашинтай болох 7,000,000
Н... Өрх гэрээ тохижуулах 1,200,000
П... Орон сууцтай болох 40,000,000
Н... Орон сууцтай болох 55,000,000
Б... Орон сууцтай болох 50,000,000
Б... Автомашинтай болох 8,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 1,000,000
t... Автомашинтай болох 10,000,000
B... Автомашинтай болох 1,250,000
П... Орон сууцтай болох 50,000,000
B... Орон сууцтай болох 45,000,000
t... Хашаа байшинтай болох 3,500,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
g... Бусад 10,000,000
Б... Бизнесээ санхүүжүүлэх 15,000,000
N... Бусад 20,000,000

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Бизнесийн зээлийн төрлөө сонгоно уу
ХасБанк 0.58%
Голомт Банк 0.67%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.583%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.58%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.6% - 0.83%
Төрийн Банк 0.67%
ХасБанк 1%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.0%
Голомт Банк 0.83%
Голомт Банк 1%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.9% - 1.6%
Голомт Банк 2.2% - 1.8%
Төрийн Банк 1.9% - 1.5%
Ариг банк 2.0% - 1.55%
Кредит банк 1.9% - 1.5%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.9% - 1.6%
ХасБанк 2.0% - 1.8%
ХасБанк 2.0% - 1.5%
Төрийн Банк 1.9% - 1.6%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.3% - 1.9%
Дэлгэрэнгүй
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
Жи Эс Би Капитал 3.5% - 2.5 %
Хөгжил Финанси 2.9% - 2.5%
Транскапитал 2.7% - 2.5%
Хөгжил Финанси 2.0%
Ландорф 3.0% - 2.8%
НЭТКАПИТАЛ 3.5% - 3.2%
Тунамал капитал ББСБ 3.0% - 3.0%
БСБ финанс ББСБ 3.8% - 3.2%
Кибернетик ББСБ 3.5% - 2.5%
Транскапитал 3.4% - 3%
Транскапитал 2.9% - 2.7%
Ландорф 3.2% - 3.0%
Төгөл-Инвест 4.0%
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
РичФинанс 4.5% - 3.5%
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
Актив моргэйж фанд 4.5% - 4.0%
Дэлгэрэнгүй

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ.