Бизнесийн зээлийн тооцоолуур

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой.

Та хэдэн төгрөгийн зээл авах боломжтой вэ?

% сараар
Жил
төгрөгийн зээл авах боломжтой
MONGO.MN-ИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ

Зээлийн зуучлал

Нэр Зориулалт Хэмжээ
E... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 4,000,000
A... Автомашинтай болох 10,000,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
О... Автомашинтай болох 8,000,000
Т... Хашаа байшинтай болох 5,000,000
О... Автомашинтай болох 11,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 2,000,000
Б... Автомашинтай болох 10,000,000
Н... Орон сууцтай болох 60,000,000
У... Автомашинтай болох 15,000,000
Л... Автомашинтай болох 7,000,000
Д... Автомашинтай болох 15,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
б... Автомашинтай болох 7,000,000
Н... Өрх гэрээ тохижуулах 1,200,000
П... Орон сууцтай болох 40,000,000
Н... Орон сууцтай болох 55,000,000
Б... Орон сууцтай болох 50,000,000
Б... Автомашинтай болох 8,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 1,000,000
t... Автомашинтай болох 10,000,000
B... Автомашинтай болох 1,250,000
П... Орон сууцтай болох 50,000,000
B... Орон сууцтай болох 45,000,000
t... Хашаа байшинтай болох 3,500,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
g... Бусад 10,000,000
Б... Бизнесээ санхүүжүүлэх 15,000,000
N... Бусад 20,000,000

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Бизнесийн зээлийн төрлөө сонгоно уу
Голомт Банк 0.67%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.58%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.583%
Голомт Банк 1.5%
Төрийн Банк 0.58%
Голомт Банк 0.83%
ХасБанк 1.25%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.6% - 0.83%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.0%
Улаанбаатар хотын банк 1.5%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 2.0% - 1.6%
Голомт Банк 2.1% - 1.7%
Ариг банк 2.0% - 1.55%
Кредит банк 2.0% - 1.5%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.9% - 1.7%
ХасБанк 2.0% - 1.5%
Төрийн Банк 2.2% - 1.7%
Улаанбаатар хотын банк 1.9% - 1.6%
Төрийн Банк 2.5% - 2.2%
ХасБанк 2.0% - 1.8%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.3% - 1.9%
Дэлгэрэнгүй
Ард Кредит 2.3% - 2.0%
Тунамал капитал ББСБ 3.0% - 3.0%
Транскапитал 3.0% - 2.5%
НЭТКАПИТАЛ 4.0% - 3.5%
Транскапитал 3.5% - 3.2%
Хөгжил Финанси 3.3% - 2.2%
БСБ финанс ББСБ 3.8% - 3.2%
Жи Эс Би Капитал 4.5% - 3.5 %
Ландорф 3.2% - 3.0%
Ландорф 3.0% - 2.8%
Хөгжил Финанси 3.5% - 2.3%
Транскапитал 3.2% - 2.7%
НЭТКАПИТАЛ 4.0% - 3.5%
Ард Кредит 3.5% - 3.0%
Актив моргэйж фанд 4.5% - 4.0%
Кибернетик ББСБ 3.5% - 2.5%
РичФинанс 4.5% - 3.5%
Хөгжил Финанси 3.5% - 2.6%
Төгөл-Инвест 4.0%
НЭТКАПИТАЛ 4.0% - 3.3%
Дэлгэрэнгүй

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ.