Бизнесийн зээлийн тооцоолуур

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой.

Та хэдэн төгрөгийн зээл авах боломжтой вэ?

% сараар
Жил
төгрөгийн зээл авах боломжтой
MONGO.MN-ИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Бизнесийн зээлийн төрлөө сонгоно уу
Хаан Банк 0.25%
Төрийн Банк 0.25%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.25%
Голомт Банк 0.25%
ХасБанк 0.25%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.5% - 1.2%
Голомт Банк 1.4% - 1.2%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.9% - 1.7%
Кредит банк 1.6% - 1.3%
Төрийн Банк 1.7% - 1.4%
ХасБанк 1.8% - 1.4%
Ариг банк 2.0% - 1.55%
ХасБанк 1.8% - 1.4%
Төрийн Банк 1.7% - 1.5%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.3% - 1.9%
Дэлгэрэнгүй
Simple 2.5% - 1.5%
БСБ финанс ББСБ 2.8% - 2.6%
Газар капитал партнерс ББСБ 2.3% - 2.3%
Дэлгэрэнгүй
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.0%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.58%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.6% - 0.83%
ХасБанк 1%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.583%
ХасБанк 0.58%
Дэлгэрэнгүй