Бизнесийн зээлийн тооцоолуур

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой.

Та хэдэн төгрөгийн зээл авах боломжтой вэ?

% сараар
Жил
төгрөгийн зээл авах боломжтой
MONGO.MN-ИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ

Зээлийн зуучлал

Нэр Зориулалт Хэмжээ
E... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 4,000,000
A... Автомашинтай болох 10,000,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
О... Автомашинтай болох 8,000,000
Т... Хашаа байшинтай болох 5,000,000
О... Автомашинтай болох 11,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 2,000,000
Б... Автомашинтай болох 10,000,000
Н... Орон сууцтай болох 60,000,000
У... Автомашинтай болох 15,000,000
Л... Автомашинтай болох 7,000,000
Д... Автомашинтай болох 15,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
б... Автомашинтай болох 7,000,000
Н... Өрх гэрээ тохижуулах 1,200,000
П... Орон сууцтай болох 40,000,000
Н... Орон сууцтай болох 55,000,000
Б... Орон сууцтай болох 50,000,000
Б... Автомашинтай болох 8,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 1,000,000
t... Автомашинтай болох 10,000,000
B... Автомашинтай болох 1,250,000
П... Орон сууцтай болох 50,000,000
B... Орон сууцтай болох 45,000,000
t... Хашаа байшинтай болох 3,500,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
g... Бусад 10,000,000
Б... Бизнесээ санхүүжүүлэх 15,000,000
N... Бусад 20,000,000

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Бизнесийн зээлийн төрлөө сонгоно уу
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.58%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.583%
Голомт Банк 0.67%
Төрийн Банк 0.67%
ХасБанк 0.58%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 0.6% - 0.83%
Улаанбаатар хотын банк 1%
ХасБанк 1%
Голомт Банк 0.83%
Голомт Банк 1%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.0%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.9% - 1.6%
Голомт Банк 2.2% - 1.8%
Кредит банк 1.9% - 1.5%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.9% - 1.6%
Ариг банк 2.0% - 1.55%
Төрийн Банк 1.9% - 1.5%
ХасБанк 2.0% - 1.5%
ХасБанк 2.0% - 1.8%
Төрийн Банк 1.9% - 1.6%
Улаанбаатар хотын банк 1.9% - 1.6%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.3% - 1.9%
Дэлгэрэнгүй
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
Хөгжил Финанси 2.0%
НЭТКАПИТАЛ 3.5% - 3.2%
Жи Эс Би Капитал 3.5% - 2.5 %
Тунамал капитал ББСБ 3.0% - 3.0%
БСБ финанс ББСБ 3.8% - 3.2%
Транскапитал 2.7% - 2.5%
Ландорф 3.0% - 2.8%
Актив моргэйж фанд 4.5% - 4.0%
Төгөл-Инвест 4.0%
РичФинанс 4.5% - 3.5%
Транскапитал 3.4% - 3%
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
Кибернетик ББСБ 3.5% - 2.5%
Транскапитал 2.9% - 2.7%
Хөгжил Финанси 2.9% - 2.5%
Ард Кредит 2.3% - 2.1%
Ландорф 3.2% - 3.0%
Дэлгэрэнгүй

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ.