Хаан Банк - Амины сууц худалдан авах зээл

Хүү: 1.7% - 1.6%
1800-1917
Бүрдүүлэх материал
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг
 • Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн баталгаа
 • Орлого, зарлага тодорхойлох баримтууд
 • Өөрийн хөрөнгөөр шаардлагатай санхүүжилтийг хийх, эсвэл хийсэн тухай баримтууд,
 • Барих ажлын зураг, төсөв, төлөвлөгөө, холбогдох гэрээ (холбогдох ажил гүйцэтгэгчтэй хийсэн),
 • Барилга барих газрын бичиг баримтын хуулбар, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа
Tавигдах шаардлагa
 • Зээл хүсэгч нь 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх,
 • Санхүүжилт авах амины сууц/хашаа байшингаа амьдран суух зориулалтаар ашиглах,
 • Өөрийн/хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн нэр дээрх өмчлөх/эзэмших эрх бүхий газартай байх,
 • Барих ажлын төсөв, төлөвлөгөөтэй байх,
 • Урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлсэн/санхүүжүүлэх чадвартай байх,
 • Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн, эсхүл энэ хугацаанд бизнес эрхэлсэн байх,
 • Даатгалд хамрагдах бөгөөд даатгалтай холбоотой зардлыг хариуцах,
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүгийн үлдэгдэлгүй байх,


БАНКУУДЫН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Сурталчилгаа