Капитрон банк - Орон сууц худалдан авах зээл

Хүү: 2.0% - 1.7%
11-328373
Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Анкет/Банкнаас авч бөглөх/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар/нотариатаар гэрчлүүлсэн/
 • 1 хувь цээж зураг
 • Орлого нотлох баримтууд
 • Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Банкнаас шаардсан бусад материалууд
Tавигдах шаардлагa
 • 21 ба түүнээс дээш насны Монгол улсын иргэн байх
 • Эрхзүйн хувьд хариуцлага хүлээх бүрэн чадамжтай байх
 • Бусад банк болон банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өр төлбөргүй байх
 • Тогтмол орлоготой, төлбөрийн чадвартай байх
 • Банкнаас тавигдах бусад шаардлагууд
 • Худалдагч, худалдан авагч талууд худалдах, худалдан авах гэрээг байгуулсан байх бөгөөд зээл хүсэгч нь үнийн дүнгийн 30%-ийг заавал төлсөн байна.


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа