ХасБанк - Орон сууцны зээл

Хүү: 1.6% - 1.6%
1800-1888
Бүрдүүлэх материал
  • Зээлийн өргөдөл /маягтаар/
  • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт
  • Зээл хүсэгчийн сүүлийн 12 сарын дотор авахуулсан 3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
  • Зээл хүсэгч болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн товч танилцуулга
  • Орон сууцны урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн, эсхүл төлөх боломжтойг нотлох баримт /төлбөр төлсөн баримт, хадгаламжийн гэрээ, дэвтэр гэх мэт/
  • Худалдан авах орон сууцны өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • Зээл хүсэгч болон худалдагч тал үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулсан бол түүний эх хувь
  • 100 хувийн санхүүжилтийн зээлд хамрагдахын тулд дараах нэмэлт бичиг баримтыг бүрдүүлнэ
  • Анх удаа орон сууц худалдан авч буй нотлох бичиг баримт буюу Архивын лавлагаа
Tавигдах шаардлагa


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа