Голомт Банк - Хувийн сууц, хашаа байшин худалдан авах зээл

Хүү: 1.7% - 1.7%
1800-1646
Бүрдүүлэх материал
 • Цахим иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэр;
 • Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн баталгаа;
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт;
 • Ажлын газрын тодорхойлолт;
 • Хөдөлмөрийн гэрээ;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр;
 • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг баримт;
 • Жич: Хамтран зээлдэгч дээрх материалыг мөн адил бүрдүүлнэ.
 • === ЗЭЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААС ХАМААРАН БҮРДҮҮЛЭХ НЭМЭЛТ МАТЕРИАЛУУД ===
 • Зээл хүсэгчийн өөрөөс санхүүжүүлэх урьдчилгаа төлбөрийг нотлох баримт;
 • Худалдан авах гэж буй хувийн сууцны YХЭХБГэрчилгээ болон газрын гэрчилгээ;
 • Худалдан авах гэж буй хувийн сууц болон газрын барьцаанд тавигдсан эсэх УБЕГазрын лавлагаа;
 • Кадастрын зураг;
 • Хувийн сууц худалдах, худалдан авах гэрээ.
Tавигдах шаардлагa
 • Зээлээ эргэн төлөх тогтмол орлоготой байх;
 • Зээл хүсэгч нь тогтвортой ажлын байртай, тухайн байгууллагадаа 1-ээс дээш жил тогтвор суурьшилтай ажилласан байх, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийгээ 1-ээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх;
 • Зээл хүсэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх.


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа