Голомт Банк - “Алтан түлхүүр” хүүхдийн хадгаламж

Хүү: 13.1%
1800-1646
Бүрдүүлэх материал
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэх
  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө /нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй/
  • Захиран зарцуулагчийн 1 хувь цээж зураг
Tавигдах шаардлагa
  • Монгол Улсын болон гадаадын иргэдийн насанд хүрээгүй хүүхэд, захиран зарцуулагч нь 18 нас хүрсэн, эрх зүйн хариуцлага хүлээх чадвар, чадамжтай Монгол Улсын, гадаадын болон харъяалалгүй иргэн байна


ХадгаламжИЙН ТӨРЛҮҮД