Голомт Банк - “Алтан түлхүүр” хүүхдийн хадгаламж

Хүү: 13.1%
1800-1646
Бүрдүүлэх материал
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, захиран зарцуулагчийн иргэний үнэмлэх
  • Дансанд байршуулах мөнгөн хөрөнгө /нөхцөлд заасан доод үлдэгдлээс багагүй/
  • Захиран зарцуулагчийн 1 хувь цээж зураг
Tавигдах шаардлагa
  • Монгол Улсын болон гадаадын иргэдийн насанд хүрээгүй хүүхэд, захиран зарцуулагч нь 18 нас хүрсэн, эрх зүйн хариуцлага хүлээх чадвар, чадамжтай Монгол Улсын, гадаадын болон харъяалалгүй иргэн байна

Зөвлөгөө, тооцоололБАНКУУДЫН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Сурталчилгаа