​Аль банкны хадгаламжийн хүү өндөр байна вэ?

 • 2022 / 10 / 17

Бүх банкны хадгаламжийн хүүг харьцуулан хамгийн өндөр хүү санал болгож байгаа тав таван банкны хүүг хадгаламжийн төрөл бүрээр харьцуулан харуулав. (2022/10/17-ны байдлаар)

Төгрөгийн 1 жилийн хугацаатай хадгаламж

 1. Капитрон банк - 13.2%
 2. Богд банк - 12.7%
 3. ХХБ - 12.5%
 4. Голомт банк - 12.4%
 5. Хаан банк, Төрийн - 12.3%
 6. Бүх банкны мэдээлэл ...

Хүүхдийн хадгаламж

 1. Капитрон банк - 13.8%
 2. Богд банк - 13.2%
 3. Голомт банк - 13.1%
 4. Төрийн банк - 12.9%
 5. Хаан, ХХБ - 12.7%
 6. Бусад бүх банкны мэдээлэл ...

Долларын хадгаламж

 1. Тээвэр хөгжлийн банк - 4%
 2. Капитрон, ҮХОБ, Богд банк - 3%
 3. Ариг банк - 2.8%
 4. Бусад бүх банкны мэдээлэл ...

Юанийн хадгаламж

 1. Тээвэр хөгжлийн банк - 4%
 2. Капитрон, Богд банк - 3.6%
 3. ҮХОБ - 3%
 4. ХасБанк - 1.81%
 5. Бусад бүх банкны мэдээлэл ...

Дашрамд дурдахад банкуудын төгрөгийн хадгаламжийн хүүний дундаж жилийн 12.26% болсон байна. Энэ нь 2 жилийн өмнөх буюу 2020 оны 11 сарын үетэй тэнцүү болж өссөн байна.

Хэрэв таны хадгалуулсан мөнгөнд банк бүр хэдэн төгрөгний хүү бодож олгохыг мэдэхийг хүсвэл та энд дарна уу.

МӨНГӨ.МН - Хамгийн ашигтай хадгаламж, зээлүүд

ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

ХадгаламжИЙН ТӨРЛҮҮД

Сурталчилгаа