ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

2019 / 11 / 19

Хэрхэн "өөрт ашигтайгаар" байр, машин, хадгаламжтай болох вэ

Америкийн айл өрхүүдийн 90 хувь нь их бага ямар нэг хэмжээгээр Өрхийн санхүүгийн төлөвлөгөө (Household Financial Planning) зохиож амьдралдаа мөрдлөг болгодог талаар дурджээ. Үр дүнд нь ямар нэгэн санхүүгийн хүндрэлд оролгүй богино хугацаанд зорьсондоо хүр

2019 / 08 / 28

10 асуулт, 10 хариулт: Онцлох асуулт "Хөдөө орон нутгийн хүн орон сууцны зээлээ хотод судлуулж болох уу?"

1. эхнэр бид хоёр хоёулаа хөдөө орон нутгийн харяалалтай юмаа. энэ жил хотод байр худалдан авах сонирхолтой байгаа. байрны зээлээ заавал харяа орон нутгийнхаа банkнаас хөөцөлдөх ёстой юу? улаанбаатар хотын банkны салбараас боломжтой юу?

2014 / 06 / 13

Онцлог асуулт, хариултууд: Урт хугацааны зээлд заавал хамтран зээлдэгч шаардах уу?

Урт хугацааны зээлд хамтран зээлдэгч шаардана. Банк хамтран зээлдэгчид үндсэн зээлдэгчтэй адил шаардлагыг тавина. Хамтран зээлдэгч нь тогтсон мөнгөн орлоготой, зээлийг төлөх чадвартай байна. Хамтран зээлдэгчээр эхнэр эсвэл нөхөр байх бөгөөд байхгүй тохиол

1 2 3 4 5

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД