ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

2014 / 04 / 08

Оюутны “70200 ₮”-өөр машин авах уу?

Оюутны тэтгэлэгийн 70200 ₮-өөр машины урьдчилгаа мөнгийг бүрдүүлж өөрийн гэсэн машинтай болох боломж байгааг тооцоолж гаргалаа.

1 2

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД