Машины лизингийн тооцоолуур

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой. Мөн нэмэлт төлбөр төлөх хэсгээс та өөрт тохирох хугацааг сонгосон тохиолдолд таны зээлийн төлөлт хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцоолон харуулна.

Жил Сар
% жилээр
(Хэрвээ сарын хүү 1.5% бол 18% гэж оруулна 1.5% x 12 = 18%)

₮ нэмж төлнө
сард ₮ нэмж төлнө
оны сард нэг удаа

₮ төлнө

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД

Зээлийн зуучлал

Нэр Зориулалт Хэмжээ
E... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 4,000,000
A... Автомашинтай болох 10,000,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
О... Автомашинтай болох 8,000,000
Т... Хашаа байшинтай болох 5,000,000
О... Автомашинтай болох 11,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 2,000,000
Б... Автомашинтай болох 10,000,000
Н... Орон сууцтай болох 60,000,000
У... Автомашинтай болох 15,000,000
Л... Автомашинтай болох 7,000,000
Д... Автомашинтай болох 15,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
б... Автомашинтай болох 7,000,000
Н... Өрх гэрээ тохижуулах 1,200,000
П... Орон сууцтай болох 40,000,000
Н... Орон сууцтай болох 55,000,000
Б... Орон сууцтай болох 50,000,000
Б... Автомашинтай болох 8,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 1,000,000
t... Автомашинтай болох 10,000,000
B... Автомашинтай болох 1,250,000
П... Орон сууцтай болох 50,000,000
B... Орон сууцтай болох 45,000,000
t... Хашаа байшинтай болох 3,500,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
g... Бусад 10,000,000
Б... Бизнесээ санхүүжүүлэх 15,000,000
N... Бусад 20,000,000

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Машины лизингийн төрлөө сонгоно уу
ХасБанк 1.6% - 1.4%
Хаан Банк 1.5% - 1.4%
Төрийн Банк 1.8% - 1.6%
Капитрон банк 2.0% - 1.7%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.7% - 1.4%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.7% - 1.5%
Төрийн Банк 1.8% - 1.6%
Голомт Банк 1.75% - 1.4%
ХасБанк 1.7% - 1.5%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.7% - 1.6%
Кредит банк 1.8% - 1.5%
Ариг банк 2.2% - 1.9%
Капитрон банк 2.0% - 1.7%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.0% - 1.8%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.8% - 1.6%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.7% - 1.6%
Голомт Банк 1.75% - 1.4%
БСБ финанс ББСБ 3.4%
Төрийн Банк 1.8% - 1.6%
ХасБанк 1.8% - 1.6%
Дэлгэрэнгүй
Ард Кредит 2.6% - 2.4%
Хэрлэн Онон Туул ББСБ 2.5%
БСБ финанс ББСБ 3.0%
Тэнгэр Аз инвест ББСБ 3.5% - 2.9%
Дэлгэрэнгүй

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ.