​Банкуудын хадгаламжийн хүү. 2021 оны 4 сарын 26-ны байдлаар

  • 2021 / 04 / 26

Банкуудын вэб сайтад байршуулсан мэдээллийг нэгтгэн үзвэл 2021 оны 4 сарын 26-ны байдлаар банкуудын хадгаламжийн хүү доорх байдалтай байна.

Өнгөрсөн 7 хоногт банкууд хадгаламжийн хүүндээ өөрчлөлт оруулаагүй байна.

Та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосуудаар орж авна уу.

Та өрхийн санхүүгийн сургалт, зөвлөгөө авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Mongo.mn - МетаБанк

ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

ХадгаламжИЙН ТӨРЛҮҮД