Төрийн Банк - Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл

Хүү: 2.0% - 1.9%
1800-1881
Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдлийн маягт, 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт,
 • Барьцаанд тавих бүх хөрөнгийн бичиг баримтуудын эх хувь,
 • Орон сууц барьцаалж байгаа бол ҮХХЭБүртгэлийн гэрчилгээ,
 • ЭХЭУБГазар болон Газрын албанаас тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн талаар лавлагааг авсан байх
 • Хамтран өмчлөгчдийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл /нотариатаар гэрчлүүлэн байх/,
 • Бусад банк болон ББСБ-аас зээл авч байсан бол зээлийн гэрээ болон зээл, хүүгийн төлбөр гүйцэтгэсэн баримтууд,
 • Орлого баталгаажуулах баримт бичиг,
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, тусгай зөвшөөрөл,
 • Бусад шаардлагатай баримтууд,
 • Жич: Орон сууц, Амины сууц барьцаалсан хэрэглээний зээлийг зөвхөн Улаанбаатар хотын бүх салбар, тооцооны төв, ОН-ийн салбар, аймгийн төвд байрлах тооцооны төв болон Зүүнхараа, Хөтөл, Бор-Өндөр, Хархорин, Замын-Үүд зэрэг томоохон суурин газруудад байрлах тооцооны төвүүдээр олгоно.
Tавигдах шаардлагa
 • Барьцаалж буй орон сууц нь зээл хүсэгчийн эсвэл түүний эхнэр/нөхөр/, хүүхдийн өмчлөлийнх байх
 • Хамтран өмчлөгчид нь зээлийн барьцаанд тавихыг албан ёсоор бичгээр зөвшөөрсөн байх, нотариатаар баталгаажуулсан байх
 • === Барьцаа хөрөнгөнд тавигдах шаардлага ===
 • Зээлийн барьцаанд тавигдаагүй байх,
 • Төвлөрсөн цахилгааны шугам сүлжээнд холбогдсон байх,
 • Шинээр баригдах болон баригдаж дуусаагүй, эсвэл ҮХХөрөнгийн гэрчилгээгүй, зээлдэгчийн эсвэл түүний эхнэр /нөхөр/ хүүхдийн өмчлөлийн бус орон сууц, амины сууц болон хашаа байшин зэргийг барьцаанд авахгүй
 • Барьцаанд тавих ҮХХ-ийн зах зээлийн үнэлгээний 50%-иас хэтрэхгүй байх.


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа