Хуримтлалын үйлчилгээ авах хүсэлт илгээх маягт

Үйлчилгээний нөхцөл (i) Бид таны хүсэлтийг шуурхай биелүүлэхийн тулд мэдээллийг таны сонгосон банк руу тухайн агшинд илгээнэ. (ii) Хэрэв тухайн банк танд үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой бол тань руу холбоо барих болно. (iii) Дээрх хүсэлтийг илгээснээр таныг хуримтлалын үйлчилгээ авах хүсэлтэй байгаа гэж ойлгох болно.

А. ХУРИМТЛАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Б. ХОЛБОО БАРИХ МЭДЭЭЛЭЛ

В. ТА САНХҮҮГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХААНААС АВАХЫГ ХҮСЧ БАЙНА ВЭ? (БАЙРШЛАА СОНГОНО УУ, гэрийн эсвэл, ажлын ойр байвал танд амар)

ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ

ХадгаламжИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ