​ХБҮЦ: БЭРС. Жилийн 16,8% (захиалга хаагдсан)

  • 2022 / 09 / 09

Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржийн холбогдох журмын дагуу Бэрс Эй Би Эс Актив ТЗК ХХК нь нэг бүр нь 100,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 100,000 ширхэг, нийт 10,000,000,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг нийтэд санал болгож байна.

"БЭРС" ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦСОН БАЙГУУЛЛАГУУД

Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг та эндээс үзнэ үү.

Эх сурвалж: Монголын хөрөнгийн бирж

Mongo.mn - Санхүүгийн супермаркет

ХУВЬЦАА, БОНД, ХОИЙН ТӨРЛҮҮД

ХҮҮ ТООЦООЛУУР