​IPO: Sendly нээлттэй үнэт цаасны танилцуулга

  • 2022 / 09 / 12

Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд

- Харилцагчдын тоо нь 5 дахин

- Цэвэр ашиг нь 9,8 дахин

- Өөрийн хөрөнгө нь 6 дахин

өссөн Сэндли ББСБ ХХК-н нээлттэй үнэт цаасны танилцуулгыг хүргэж байна.

Тус ББСБ-н Sendly олон улсын анхны бие даасан мөнгөн гуйвуулгын апп-г ашиглан АНУ, Австрали, Япон, Европын холбооны улсууд, БНХАУ, Монгол улсуудын хооронд мөнгөн гуйвуулга явуулах боломжтой. Мөн зээл авах, гадаад валютын арилжаа хийх, факторинг, итгэлцэл, төлбөрийн баталгааны үйлчилгээнүүдэд хамрагдах боломжтой.

2022 оны 9 сарын 26-30-ны хооронд захиалга авах Sendly нээлттэй үнэт цаасны товч мэдээллийг та эндээс үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй танилцуулгыг та эндээс үзнэ үү.

Захиалга хэрхэн өгөх зааврыг та эндээс үзнэ үү.

Эх сурвалж: ipo.sendly.mn

ХУВЬЦАА, БОНД, ХОИЙН ТӨРЛҮҮД

ХҮҮ ТООЦООЛУУР