​Уншигчийн илгээсэн асуултын хариу

  • 2014 / 05 / 28

Уншигчийн асуулт:                                                                                                                                                                                   

Сайн байна уу? Би байр захиалаад 30%-аа төлсөн. Үлдэгдэл 47,000,000 төгрөгийн 8%-ийн зээлд хамрагдах гэж байгаа. Эхнэр маань жирэмсэн болоод ажил хийх бломжгүй гээд ажлаасаа гарсан одоо төрсөн байгаа, нийгмийн даатгалаа хувиараа төлж байгаа, би 1,200,000 төгрөгийн үндсэн цалинтай улиралын чанартай ажилтай. Дулааны улиралд хөдөө ажиллахаараа гар дээрээ 1,5-2,0 сая төгрөгийн хооронд авдаг. Өвлийн улиралд үндсэн цалингийнхаа 60%-ийг авдаг. 15 жилээр 8%-ийн зээлэнд хамрагдах боломжтой юу? Эхнэр маань заавал ажилтай байх ёстой юу? Орлого зарлага нь хүрэх болов уу?                                                                     

Хариулт:                                                                                                                                                                                                     Та 8%-ийн зээлийн хүсэлт гаргахын тулд нэн түрүүнд дараах шалгуурыг хангасан байх хэрэгтэй. Үүнд:

  • Сүүлийн 1-2 жилд тухайн байгууллагадаа тогтвортой суурьшилтай ажилласан. /Ажилласан жил их бол сайн./
  • Нийгмийн даатгалд хамрагдсан.
  • Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн зээлийн өр төлбөргүй.
  • Зээл төлөх чадвар өрхийн нийт цэвэр орлогын 45% хүртэлх хувь байна./ Сар бүрийн гар дээр ирэх цэвэр цалингаа хэрхэн тооцохыг эндээс харна уу./                                                                                                                                                              Банк таны сүүлийн 1-2 жилийн цалингийн дундаж орлогыг судалж үзээд зээл төлөх чадварыг гаргах болно. Таны хувьд 47,000,000 төгрөгийн зээлийг, 15 жилийн хугацаанд, жилийн 8%-ийн хүүтэй зээл авахаар төлөвлөж байгаа бол сарын зээлийн төлбөр 449,156 төгрөг болох юм. Сар бүрийн зээлийн төлөлт хийх дүнг эндээс тооцон харна уу.                                                  449,156 төгрөгийн зээлийн төлбөр хийхийн тулд өрхийн татварын өмнөх орлого 1,000,000 төгрөг байхад хангалттай. Иймээс та өөрийн цалингийнхаа сүүлийн 2 жилийн дунджыг тооцон үзнэ үү.                                                                                                  Гэр бүлийн хүн орлогогүй ч таны цалингийн орлогоор зээл төлөгдөх боломжтой бол заавал эхнэрийг ажилтай орлоготой байна гэж шаардахгүй. Эхнэр тань таны хамтран зээлдэгч байж болно.

ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

БАНКУУДЫН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Сурталчилгаа