Худалдаа Хөгжлийн Банк - Германы KFW банкны төслийн зээл

Хүү: 0.6% - 0.83%
1900-1977