Капитрон банк - Цалингийн зээл

Хүү: 2.0% - 1.7%
11-328373
Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүсэгчийн өргөдөл, анкет/Банкнаас авч бөглөх/.
 • Зээл хүсэгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар.
 • Оршин суугаа засаг захиргааны тодорхойлолт.
 • Байгууллагын тодорхойлолт.
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, эсвэл банкны цалингийн дансны хуулга.
 • Хөдөлмөрийн гэрээ.
Tавигдах шаардлагa
 • Тухайн байгууллагадаа 6 сараас дээш хугацаанд үндсэн ажилтнаар ажилласан байх
 • Зээл хүсэгчийн цалингийн орлого нь НДДэвтэр, эсвэл банкны дансны хуулгаар баталгаажиж байх
 • Зээл, хүүгийн төлбөрийг цалингаас суутгахыг зөвшөөрсөн байх.
 • Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад цалин барьцаалсан зээлийн өр төлбөргүй байх
 • Зээл хүсэгчийн цалингийн орлого нь нийгмийн даатгалын байгуулллагад бүртгэгдсэн байх.
 • Банкнаас тавигдах бусад шаардлагууд


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа