ХасБанк - Жижиг бизнесийн зээл

Хүү: 2.0% - 1.8%
1800-1888
Бүрдүүлэх материал
  • Бичил зээлийн өргөдөл /ХасБанкны маягтаар/;
  • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
  • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэхтэй холбоотой зөвшөөрөл, лиценз, патент, ажлын байрны дүгнэлт, түрээсийн гэрээ;
  • Бизнесийн орлоготой холбоотой баримтууд;
  • Орон сууц, хашаа байшин, газар өмчлөх, эзэмших эрхийн гэрчилгээ;
  • Бусад.
Tавигдах шаардлагa
  • Зээлээ эргэн төлөхүйц бизнесийн орлоготой, баталгаажсан байх;
  • Тухайн бизнесээ 6 сараас дээш хугацаанд эрхэлсэн байх;
  • Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаатай байх.


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа