ХасБанк - Хуучин машин худалдан авах зээл

Хүү: 2.0% - 2.0%
1800-1888
Бүрдүүлэх материал
  • Зээлийн өргөдөл;
  • Цахим иргэний үнэмлэхийн хуулбар /Нотариатаар батлуулах шаардлагагүй/;
  • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг;
  • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /Нотариатаар батлуулах шаардлагагүй/;
  • Цалингийн тодорхойлолт;
  • Бизнес эрхлэгч бол бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд.
  • Гэр бүлийн хөдөлмөр эрхэлж буй гишүүдийн цалингийн тодорхойлолт /Шаардлагатай бол/;
Tавигдах шаардлагa
  • 6 болон түүнээс дээш хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн эсхүл бизнес эрхэлсэн байх;
  • ХасБанктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан Нийлүүлэгчээс тээврийн хэрэгслийг сонгосон байх.


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа