Капитрон банк - Хуучин автомашин худалдан авах зээл

Хүү: 2.0% - 1.7%
11-328373
Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Анкет/Банкнаас авч бөглөх/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар/нотариатаар гэрчлүүлсэн/
 • 1 хувь цээж зураг
 • Орлого нотлох баримтууд
 • Банкнаас шаардсан бусад материалууд
Tавигдах шаардлагa
 • Монгол улсын иргэн байх
 • Эрхзүйн хувьд хариуцлага хүлээх бүрэн чадамжтай байх
 • Тогтмол орлоготой, төлбөрийн чадвартай байх
 • Бусад банк болон банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өр төлбөргүй байх
 • Банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан иргэн, хуулийн этгээдээс тухайн автомашин, механизмыг худалдан авах
 • Нийт үнийн дүнгийн 20-с багагүй хувийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн байх
 • Банкнаас тавих бусад шаардлагуудыг хангасан байх


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа