Голомт Банк - Өрхийн зээл

Хүү: 1.9% - 1.9%
1800-1646
Бүрдүүлэх материал
 • Нэг хувь цээж зураг;
 • Гараар бичсэн зээл хүссэн өргөдөл /Зээлийн зориулалтыг тусгасан байх/;
 • Цахим үнэмлэхний хуулбар, эх хувийн хамт;
 • Хорооны тодорхойлолт;
 • Ажил эрхлэлтийн болон цалингийн тодорхойлолт;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, эх хувийн хамт;
 • Хэрвээ бизнес эрхэлдэг бол холбогдох бүх төрлийн зөвшөөрлийн хуулбар, түрээсийн гэрээ, үйл ажиллагаатай холбоотой бусад бичиг баримтууд;
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримт.
Tавигдах шаардлагa
 • Сар бүрийн тогтмол орлогтой байх /Цалингийн болон Бизнесийн/;
 • Тухайн бизнес болон ажил албаа 1-ээс доошгүй жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх;
 • Байнгын оршин суух хаягтай байх, тухайн хаяг дээр 1-ээс доошгүй жил амьдарсан байх;
 • Өөрийн эзэмшлийн барьцаа хөрөнгөтэй байх.


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа