Худалдаа Хөгжлийн Банк - Орон сууцны засварын зээл

Хүү: 1.5% - 1.4%
1800-1977
Бүрдүүлэх материал
 • Зээлийн өргөдөл (Банкны салбараас эсвэл энд дарж татаж авна уу.)
 • Иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
 • Өрхийн орлого болон бизнесийн орлогыг баталгаажуулах баримт бичиг
 • Судалгааны явцад шаардагдах бусад баримт бичгүүд
Tавигдах шаардлагa
 • Монгол улсын иргэн байх
 • 21-ээс дээш настай байх
 • Одоогийн ажиллаж буй байгууллагадаа 1-ээс доошгүй жил тогтвортой ажилласан байх
 • Хувиараа бизнес эрхлэгчид 1-ээс доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан байх
 • Бусад Банкууд, ББСБ, ХЗХоршоодод хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өргүй байх
 • Зээлдэгчийн татварын дараах орлогын 50 хувь нь зээлийн сарын төлбөрт хүрэлцэж байх
 • Орон сууцныхаа нөхцлийг сайжруулах, засвар үйлчилгээ хийх зээл хүсч байгаа тохиолдолд барилга, засварын ажлын нийт төсөвт өртгийн 25-аас доошгүй хувийг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ.
 • Орон сууцны засварын зээлийн гэрээгээр сунгасан хугацааг сунгахгүй.


БАНКУУДЫН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Сурталчилгаа