Төрийн Банк - Хашаа байшин барих зээл

Хүү: 1.8% - 1.5%
1800-1881
Бүрдүүлэх материал
 • 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Амины сууц, хашаа байшин барих төсөв
 • Цагдаагийн газрын тодорхойлолт,
 • Барьцаанд тавих бүх хөрөнгийн бичиг баримтуудын эх хувь,
 • Хамтран өмчлөгчдийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл /нотариатаар гэрчлүүлэн байх/
 • Бусад банк болон ББСБ-аас зээл авч байсан бол зээлийн гэрээ болон зээл, хүүгийн төлбөр гүйцэтгэсэн баримтууд
 • Өрхийн орлого болон бизнесийн орлого баталгаажуулах баримт бичиг
 • Бизнестэй холбоотой бусад шаардлагатай баримтууд
Tавигдах шаардлагa
 • Бусад банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад төлөгдөөгүй зээл, хүүгийн аливаа өргүй,
 • Худалдан авах орон сууц, хашаа байшингаа зөвхөн өөрөө болон гэр бүлээрээ амьдрах зориулалтаар ашиглах
 • Тогтмол мөнгөн орлоготой /цалин, бизнесийн орлого г.м/
 • Амины орон сууц барих газраа сонгосон байх бөгөөд газар эзэмшлийн болон өмчлөлийн гэрчилгээ авсан байх


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа