Хаан Банк - Хашаа байшин барих зээл

Хүү: 1.7% - 1.7%
1800-1917
Бүрдүүлэх материал
 • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг
 • Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн баталгаа
 • Орлого, зарлага тодорхойлох баримтууд
 • Өөрийн хөрөнгөөр шаардлагатай санхүүжилтийг хийх, эсвэл хийсэн тухай баримтууд
 • Барих ажлын зураг, төсөв, төлөвлөгөө, холбогдох гэрээ (холбогдох ажил гүйцэтгэгчтэй хийсэн)
 • Барилга барих газрын бичиг баримтын хуулбар, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа
 • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтын хуулбар, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа
Tавигдах шаардлагa
 • Зээл хүсэгч нь 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх
 • Барих ажлын төсөв, төлөвлөгөөтэй байх
 • Урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлсэн/санхүүжүүлэх чадвартай байх
 • Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн, эсхүл энэ хугацаанд бизнес эрхэлсэн байх
 • Даатгалд хамрагдах бөгөөд даатгалтай холбоотой зардлыг хариуцах
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүгийн үлдэгдэлгүй байх
 • Өөрийн/хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн нэр дээрх өмчлөх/эзэмших эрх бүхий газартай байх
 • Санхүүжилт авах амины сууц/хашаа байшингаа амьдран суух зориулалтаар ашиглах


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа