ХасБанк - Шинэ автомашин худалдан авах зээл

Хүү: 1.9% - 1.5%
1800-1888
Бүрдүүлэх материал
  • Зээлийн өргөдөл
  • Цахим иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар;
  • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг;
  • Нийгмийн даатгалын дэвтэр, түүний хуулбар /Нотариатаар батлуулах шаардлагагүй/;
  • Цалингийн тодорхойлолт
  • Гэр бүлийн хөдөлмөр эрхэлж буй гишүүдийн цалингийн тодорхойлолт /Шаардлагатай бол/;
  • Бизнес эрхлэгч бол бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд;
  • Худалдан авах тээврийн хэрэгслийг сонгосон нэхэмжлэх.
Tавигдах шаардлагa
  • ХасБанктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан Нийлүүлэгчээс тээврийн хэрэгслийг сонгосон байх.
  • 6 болон түүнээс дээш хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн эсхүл бизнес эрхэлсэн байх;


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа