Төрийн Банк - Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Хүү: 1.9% - 1.6%
1800-1881
Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн албан хүсэлт
 • Компанийн гэрчилгээний хуулбар
 • Компанийн дүрмийн хуулбар
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт
 • Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт
 • Татварын албаны тодорхойлолт
 • Компанийн санхүүгийн тайлан
 • Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримт /эх хувь/
 • Зээл авах болон хөрөнгө барьцаалах тухай ТУЗ /ХНХ/-ийн тогтоол
 • Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд
Tавигдах шаардлагa
 • Бизнесийн зээлийн шугамын дээд хэмжээ нь зээл хүсч буй үеийн эргэлтийн хөрөнгийн 80%-аас хэтрэхгүй байх
 • Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес явуулсан туршлагатай
 • Зээлийн сайн түүхтэй зээл төлөх чадвар сайтай байх


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа