Голомт Банк - Бизнесийн зээл - Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Хүү: 1.65% - 1.35%
1800-1646
Бүрдүүлэх материал
  • Зээл хүссэн өргөдөл
  • Зээл хүсэгчийн хувийн мэдээлэл /анкет, 1 хувь цээж зураг, цахим үнэмлэхний хуулбар, хорооны тодорхойлолт г.м/
  • Зээлийн зарцуулалт болон орлого зарлагыг баримтжуулсан баримтууд
  • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
  • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримтууд
  • Бусад
Tавигдах шаардлагa
  • Тухайн бизнесийг сүүлийн 1-ээс доошгvй жил тасралтгүй, амжилттай эрхэлсэн туршлагатай
  • Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх
  • Зээлийн баталгаа болохуйцбарьцаа үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа