Голомт Банк - Цалингийн зээл

Хүү: 1.75% - 1.45%
1800-1646
Бүрдүүлэх материал
 • 1 хувь цээж зураг
 • Цахим иргэний үнэмлэх
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Ажил эрхлэлтийн болон цалингийн тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 • ҮХХөрөнгө барьцаалж байгаа бол барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой бичиг баримт
 • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд
Tавигдах шаардлагa
 • Голомт банкаар цалингаа олгодог байгууллагын үндсэн ажилтан байх
 • Тухайн байгууллагад 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан байх
 • Голомт банкны цалингийн картаар 6 сарын хугацаанд цалингаа авсан байх
 • Байнгын оршин суух хаягтай байх


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа