Худалдаа Хөгжлийн Банк - Цалингийн зээл

Хүү: 1.9% - 1.45%
1800-1977
Бүрдүүлэх материал
  • Цалингийн зээлийн маягт
  • Байгууллагын тодорхойлолт. Энэ нь ажил олгогч байгууллагын албан бичгийн хэвлэмэл хуудсан дээр хэвлэгдсэн байна.
  • Иргэний үнэмлэх, түүний хуулбар
  • Нийгмийн даатгалын дэвтэр эх хувиар авчрах
  • Зээл хүсэгчийн оршин суугаа хорооноос ам бүлийн тодорхойлолт
  • Бусад шаардлагатай бичиг баримтууд
Tавигдах шаардлагa
  • ХХБанктай цалин олгох гэрээ байгуулсан байгууллагын ажилтан
  • Ажил олгогч байгууллагадаа сүүлийн 12-оос доошгүй сар үндсэн ажилтнаар ажилласан, дээрх хугацаанд нийгмийн даатгалд хамрагдсан байх
  • Давтан зээлдэгчийн хувьд өмнөх зээлийн чанаргүй түүх үүсээгүй


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа