ХасБанк - Цалингийн зээл

Хүү: 1.8% - 1.5%
1800-1888
Бүрдүүлэх материал
  • Бичил зээлийн өргөдөл
  • Цахим иргэний үнэмлэхийн хуулбар /Нотариатаар батлуулах шаардлагагүй/
  • 3x4 хэмжээтэй цээж зураг
  • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /Нотариатаар батлуулах шаардлагагүй/
  • Цалингийн тодорхойлолт
Tавигдах шаардлагa
  • ХасБанктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагын ажилтан
  • Тухайн байгууллагадаа 6 сараас доошгүй хугацаанд ажиллаж байгаа
  • Нийгмийн даатгалд хамрагдаж бүрэн төлсөн
  • Зээлийн муу түүхгүй


БҮХ БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сурталчилгаа