БСБ финанс ББСБ - Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан ШУУРХАЙ зээл

.
Хүү: 3.5% - 3.0%
75070008, 75070004

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ